DAGTEKST

Zaterdag 21 oktober 2017

Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd.

Ps. 39:8

Jezus zei tot de zieke vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered, ga in vrede.’

Luc. 8:48

MASRA, san mi mus ferwakti? Ala mi howpu de na Yu tapu.

Ps. 39:8

Yesus taygi a siki uma taki: Mi pikin, a bribi fu yu meki yu kon betre. Yu kan go ini freide.

Luk. 8:48

Woord voor de maand  oktober

Er heerst vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.

Luc. 15:10

Woord voor het jaar  2017

Dit zegt God de Heer: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

Ezechiël 36:26

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Verslag gemeente vergadering 28 maart 2017

Het verslag van de gemeente vergadering van 28 maart jl. is te lezen en te downloaden via onderstaande link

Downloads:
verslag gemeentevergadering 26-3-2017

Wist u dat:

  • het jaarverslag van 2015 en beleidsplan 2016 te lezen en te downloaden is? Kijk bij EBG Utrecht

  • er een aangepaste maandbrief voor juni -juli 2017 te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief.In de vorige en gedrukte versie was een bericht van overlijden niet opgenomen.
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn . Er zijn weer een flink aantal opnames van de afgelopen maanden toegevoegd.
  • van verschillende activiteiten van de afgelopen tijd foto's op deze website staan. Kijk bij Foto's

Diensten

22-10-2017ZANGDIENST- AANSLUITEND GEMEENTEVERGADERING

29-10-2017PREEKDIENST / BIJBELGESPREKSGROEP

05-11-2017PREEKDIENST / DOOPDIENST

12-11-2017PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten