Diensten

Diensten op zon- en feestdagen

In de diensten van de Evangelische Broedergemeente geven we uiting aan ons geloof, luisteren we naar het woord van onze Heer en geven we Hem dank en eer voor alles waarmee Hij ons zegent. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren! In onze diensten wordt veel gezongen, voornamelijk in het Nederlands, maar ook in het Surinaams en Engels. De voertaal is Nederlands. Voor de preken gebruikt onze predikant doorgaans de in het dagtekstenboekje aangegeven preekteksten. De diensten zijn altijd in de JeruŽlkapel en om 12.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

Het actuele overzicht van de komende diensten vindt u hieronder.23-06-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
DIENST VOOR JONG & OUD
Br. H. Mijnals
30-06-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST / KETI KOTI
Br. F. Oliviera
07-07-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Zr. R. Mijnals-Doth
14-07-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Zr. R. Mijnals-Doth
21-07-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Zr. R. Mijnals-Doth
28-07-2019
12.00 uur
JeruŽlkapel
PREEKDIENST
Zr. R. Mijnals-Doth