DAGTEKST

Donderdag, 2 Juli 2020

HEER, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.

Ps. 8:2

Maria zei:: Grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

Luc. 1:49

O MASRA, wi Masra, heri grontapu sabi fa Yu bigi.

Psalm 8:2

Maria taki: Gado di abi Makti, A du bigi sani gi mi én a nen fu En santa.

Lukas 1:49

Woord voor de maand  juli

De engel van de HEER raakte Elia aan en zei: "Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je."

1 Kon. 19:7

Woord voor het jaar  2020

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marcus 9:24

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Diensten in Corona tijd

De meest recente dienst  vindt u hier. De  nieuwe dienst is op zondag te bekijken vanaf 12.00 uur.


Ook op Hemelvaartsdag is er een Europees continentale dienst in 3 talen. 
De preek wordt verzorgd door ds. Benigna Carstens,. De dienst is vanaf 10.00 uur hier te bekijken


T.a.v de offerande van 17 mei en 21 mei (Hemelvaartsdag) vragen we een extra offergave voor het Corona Noodfonds, die de Europees-Continentale Provincie heeft opgericht voor de hulp aan die provincies die zwaar getroffen zijn door de Corona crisis (o.a. de Afrikaanse provincie, AlbaniŽ)

 U kunt uw gift overmaken via de link: ing.nl-betaalverzoek o.v.v. Corona Noodfonds. Of t.n.v EBG Utrecht IBAN: NL07 INGB 0002 6646 78. o.v.v. Corona Noodfonds. 

Een gezegende dienst !

De dienst voor zondag 17 mei vindt u hier
De dienst voor zondag 10 mei Moederdag vindt u hier
De dienst voor zondag 3 mei vindt u hier
De dienst voor zondag 26 april 2020 vindt u hier 
De dienst voor zondag 19 april 2020 vindt u hier


Kwartaalbrief juni, juli, augustus 2020 is uit

De kwartaalbrief voor juni juli augustus is uit. Als u deze nog niet in de brievenbus hebt gehad kunt u deze lezen op de site. Kijk bij de rubriek Maandbrief.

Pinksterdienst

De taal van het hart
De taal van het hart - de leerlingen van Jezus konden ze spreken, nadat toen in Jeruzalem de Heilige Geest als een vuur over hen heen gekomen was. En iedereen begreep wat ze zeiden.
Met Pinksteren oefenen wij ons in deze taal van het hart. De Evangelische Broedergemeente Nederland heeft voor de Eerste Pinksterdag een online kerkdienst samengesteld met liederen in verschillende talen en met bijdragen uit diverse gemeenten en diasporawerkgroepen van onze kerk. U kunt deze kerkdienst meevieren op zondag, 31 mei 2020. Hij is vanaf 9.00 uur online op https://nederland.ebg.nl/dienst/pinksteren en kan daar ook later nog bekeken worden.
Wij vragen om een collecte ten behoeve van het werk van de Centrale Raad, het samenwerkingsorgaan van de Evangelische Broedergemeente in Nederland.
U kunt uw collecte overmaken naar het bankrekeningnummer van de Evangelische Broedergemeente Nederland: NL06 ABNA 0454 9094 03. Alvast dank voor uw gave.

Bericht van de penningmeester

Beste zusters en broeders,

De door de overheid genomen maatregelen treft ons allen. Het zijn maatregelen die wij moeten opvolgen. Naar het er nu uitziet kunnen we pas weer kerken in de maand juni. Om samen te zijn om te bidden, te zingen en bovenal God prijzen. Om toch met Hem verbonden te blijven, krijgen wij van Ds. RhoÔnde Mijnals-Doth wekelijks bemoedigende woorden via de Whatsapp en E-mail als u daar de voorkeur aan geeft.                   

overdenkingen en bemoedigingen

opname overdenking br. H.Hessen
een gesproken overdenking van bisschop H.Hessen van 29 maart.

opname bemoediging zr. R. Mijnals-Doth
een gesproken bemoediging van ds. R. Mijnals-Doth van 26 maart.

opname bemoediging zr. R. Mijnals-Doth
een gesproken bemoediging van ds. R. Mijnals-Doth van zondag 22 maart. De bijbehorende litugie vindt u hieronder

Wist u dat:

  • er opnames zijn gemaakt door de Evangelische Omroep voor het programma: Zie je op Zondag. er zijn opnames gemaakt tijdens de dienst van 13 oktober en bij enkele gemeenteleden thuis. 
  • deze opnames zijn uitgezonden op 1, 8 en 15 december a.s. om 9.20 uur.
  • Ze nog terug te zien zijn op NPO start
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn .
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven

Diensten

05-07-2020PREEKDIENST

12-07-2020PREEKDIENST

19-07-2020PREEKDIENST

26-07-2020PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten