DAGTEKST

Maandag, 27 Mei 2019

Daarom wil ik U prijzen te midden van de volken, HEER, een loflied zingen tot eer van uw naam.

Ps. 18:50

Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.

Hand. 4:20 (HSV)

Na dati meki mi e prèise Yu, MASRA, na mindri fu den folku.

Psalm 18:50

Wi no man kba taki fu den sani di wi ben si nanga san wi ben yere.

Boskopuman 4:20

Woord voor de maand  mei

Zoals U is er geen, er bestaat geen andere God dan U.

2 Sam. 7:22

Woord voor het jaar  2019

Zoek de vrede en jaag die na.

Psalm 34:15 (NBG)

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:


  • het verslag van de gemeente vergadering van 26 maart 2017 te lezen en te downloaden is.
  • er een speciale maandbrief : in memoriam ds. Mark de Vos te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief.
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn . Er zijn weer een flink aantal opnames van de afgelopen maanden toegevoegd.
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven

Diensten

02-06-2019PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL

09-06-2019PINKSTERVIERING GEZAMENLIJKE KERKEN UIT OVERVECHT

16-06-2019PREEKDIENST / VADERDAG

23-06-2019DIENST VOOR JONG & OUD


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten