DAGTEKST

Woensdag 19 december 2018

De getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.

Ps. 19:8 (NBG)

Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

1 Joh. 3:24

A wèt fu MASRA no abi no wan fowtu, a e gi krakti fu go moro fara ini a libi.

Psalm 19:8

A sma di e hori ensrefi na den komanderi fu Gado, e tan wan naga Gado èn Gado e tan wan naga en. Èn wi sabi taki A e tan wan nanga wi, bika A gi wi a Santa Yeye.

1 Yohanes 3:24

Woord voor de maand  december

De ster die ze hadden zien opgaan ging voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.

Matthëus 2:9-10

Woord voor het jaar  2018

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaring 21:6

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht
'De Hernhutters'

Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri's of Moravian Church".Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland en vooral Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want:
"Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen."


Wist u dat:


  • het verslag van de gemeente vergadering van 26 maart 2017 te lezen en te downloaden is.
  • er een speciale maandbrief : in memoriam ds. Mark de Vos te lezen en te downloaden is? Kijk bij rubriek Maandbrief.
  • de liturgieŽn van de diensten van de afgelopen tijd bekeken en opgehaald worden van deze site. Ook zijn er een aantal diensten van de afgelopen weken te beluisteren. Kijk in het menu bij de rubriek Opnames en liturgieŽn . Er zijn weer een flink aantal opnames van de afgelopen maanden toegevoegd.
  • er belangrijke informatie te lezen is in EBG Nieuws. kijk op www.nederland.ebg.nl/nieuwsbrieven

  • Op zondag 18 november as. viert ons kerkkoor haar 35-jarig jubileum hier in de JeruŽlkapel met een feestelijke muzikale kerkdienst. U bent allen van harte uitgenodigd om deze mijlpaal met ons te vieren en bovenal de Heer daarvoor te danken! De dienst begint om 12. 00 uur. Komt allen!  Het kerkkoor EBGU.

Diensten

23-12-2018PREEKDIENST

24-12-2018KRESNETI VIERING

25-12-2018KERSTDIENST

30-12-2018PREEKDIENST


» bekijk alle diensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten